Kiss Domokos református lelkész különgyűjteménye
Tankönyvtár és olvasóterem
Folyóíratok
Könyvújdonságok
Információs- és kölcsönzőpult
Szakkönyvek és olvasósarok
Szeretne jobban megismerni minket és a tevékenységünket? Tekintse meg fotógalériánkat és intézményünk - az XV Média által készített - bemutatkozó filmjét.

Média anyagok

Név Beosztás Telefonszám E-mail
Taba Zsófia intézményegység-vezető +36 (1) 605-1596 taba.zsofia@dokuinfo.hu
Barta Ildikó szervező +36 (70) 362-2623 barta.ildiko@dokuinfo.hu
Kelemenné Farkas Zsuzsa olvasószolgálatos könyvtáros +36 (1) 605-1596
Nagy Krisztián informatikus +36 (70) 198-4821 nagy.krisztian@dokuinfo.hu
Munkatársaink

Térjen be hozzánk!
Intézményünk közművelődési feladatokat is ellát: ismeretterjesztő előadásokat és író-olvasó találkozókat szervezünk, közösségi összejöveteleket generálunk, közhasznú információs kiadványokat szerkesztünk.
Kiss Domokos református lelkész hagyatékának átvételével több ezer példánnyal bővült a könyvtár állománya. A könyvek nagy része teológiai, filozófiai, magyar történelmi, képzőművészeti és szépirodalomi alkotások. A hagyaték feldolgozása befejeződött, a letéti könyvek nagyobb hányada kölcsönözhető lesz.
Az átszervezéssel az eddigi zárt könyvtárból nyilvános könyvtárra alakultunk, ami a szolgáltatások változását is jelenti. Nemcsak a kölcsönzést tettük lehetővé olvasóinknak, hanem két számítógépet is üzembe helyeztünk a könyvtár használók számára, így az olvasói gépeken lehetőség van az internet használatra és különböző könyvtári adatbázisokban történő keresésre. Ezzel egyidejűleg korszerűsítettük a gépi kölcsönzést, a honlapunkon keresztül online módon is lehetőség van a könyvek előjegyzésére és meghosszabbítására. Mindezek mellett eMagyarország Pont és NAVA-pont is működik intézményünkben.
Az eddigi gyűjteményt megőriztük, ezzel párhuzamosan megkezdtük az új, civil társadalom fejlődését, működését segítő, közösségi, közművelődési, a családok, a helyi társadalom igényét szolgáló szakirodalom- és dokumentumgyűjtemény megalapozását is.
Gyűjteményünk alapja a neveléstudomány magyar nyelvű szakirodalma, ezen kívül a társtudományok kiadványait is gyűjtjük: pszichológia (általános pszichológia, fejlődés- és neveléslélektan), szociológia (nevelésszociológia), jog (család- és gyermekjog, család- és ifjúságvédelem), vezetéselmélet, tanügyigazgatás. A különböző tantárgyak oktatását segítő módszertani kézikönyvek, segédletek, a tanulást-tanítást segítő művek, dokumentumok szintén megtalálhatók gyűjteményünkben. Állományunk részét képezik továbbá a különféle folyóiratok, DVD-k.
2012. július 1-től Dokumentumtár és Információs Központ, majd 2020. november 1-től Csokonai Kulturális Központ Könyvtára néven, a Csokonai Kulturális Központ (2015. március 31-ig Csokonai Művelődési Központ, majd 2018. június 30-ig Csokonai Kulturális és Sportközpont) intézményegységeként működünk.
2000-ben a helyi önkormányzat támogatásával elindult a kerületi iskolák könyvtáraiban található dokumentumok visszamenőleges számítógépes feldolgozása, és a közös adatbázis létrehozása. Az országos szinten is egyedülálló kezdeményezés eredményeként a kerület iskolai könyvtárai e célra megfelelő számítógépeket és könyvtári programot kaptak, az adatbázis az interneten keresztül bárki számára hozzáférhető.
A könyvtár 1987-ben kezdte meg működését a Pedagógia Kabinet keretében. Feladata akkor a pedagógusok igényeit kielégítő báziskönyvtár létrehozása volt.

Intézménytörténet