A szolgáltatás igénybevétele beiratkozott felhasználóink számára ingyenes, nem beiratkozott felhasználók esetében pedig 500,- Ft / alkalom (maximum 8 óra időtartam) díj megfizetése ellenében lehetséges. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
A NAVA 2006. január 1. óta tárolja, feldolgozza és visszakereshetővé teszi ezeket az ún. kötelespéldányokat. A NAVA kötelespéldány-gyűjteménye mellett egyedülálló különgyűjteménnyel rendelkezik, amelyben többek között a Színház- és Filmművészeti Egyetem régi vizsgaanyagait, a Mindentudás Egyeteme előadásokat, a Mediawave Fesztivál versenyfilmjeit, és a 30-as, 40-es évek filmhíradóit tekinthetik meg az érdeklődők.
A Nemzeti Audiovizuális Archívumban (NAVA) tárolt műsorszámok a NAVA-pontokon elhelyezett számítógépeken tekinthetők, illetve hallgathatók meg, oktatás és kutatás céljából. A NAVA feladata a magyar közszolgálati csatornák, valamint a két legnagyobb kereskedelmi csatorna magyar gyártású és magyar vonatkozású televíziós, illetve rádiós műsorszámainak összegyűjtése, megőrzése és kezelése.

NAVA-pont

Intézményünkben - két munkaállomással - eMagyarország Pont működik, mely használatában képzett eTanácsadó segíti az érdeklődőket. A Windows XP operációs rendszerrel ellátott számítógépeken Microsoft Office 2007-es programcsomag (Excel, PowerPoint, Word) is található, így azok nem csak internethasználatra, hanem különféle irodai munkák elvégzésére is alkalmasak. A szolgáltatás igénybevétele beiratkozott felhasználóink számára ingyenes, nem beiratkozott felhasználók esetében pedig 125,- Ft / óra díj megfizetése ellenében lehetséges. Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

eMagyarország Pont

Országos Széchényi Könyvtár (OSZK)

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK)

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM)

Országgyűlési Könyvtár (OGYK)


Elektronikus adatbázisok


Online katalógusok

Meghosszabbítás
Előjegyzés
Szüksége lenne bizonyos dokumentum(ok)ra, de az(ok) éppen kölcsönzésben van(nak)? Használja az előjegyzés funkciót, és értesítjük, amint a dokumentum(ok) ismét kölcsönözhető(k) lesz(nek). Szeretné meghosszabbítani az Önnél lévő dokumentum(ok) kölcsönzési idejét? Ez esetben válassza meghosszabbítást!

Előjegyzés / meghosszabbítás

Az elveszett olvasójegy pótlásának ára 500,- Ft.
Az elveszett vagy megrongált dokumentum(ok) árát az olvasó köteles megtéríteni az aktuális becsült forgalmi értékén.
Intézményünk könyvtárközi kölcsönzéssel igyekszik biztosítani azokat a dokumentumokat, amelyek nem találhatóak meg saját állományunkban. A kérés díjtalan, de a küldő könyvtár kölcsönzési díjat kérhet, ennek összege, valamint a visszaküldés postaköltsége is a kérőt terheli.
Ha az olvasó a kölcsönzés határidejét nem tartja be, késedelmi díjat köteles fizetni. A késedelmi díj mértéke: dokumentumokként napi 50,- Ft.
A kölcsönzés alatt álló dokumentum(ok)ra előjegyzés vehető fel, mely kérhető telefonon, honlapunkon keresztül, e-mailben vagy személyesen. Ebben az esetben a dokumentum(ok) kölcsönzési ideje nem hosszabbítható meg. A dokumentum(ok) kölcsönözhetővé válásáról az előjegyzés kérőjét értesítjük.
Lehetőség van a folyamatban lévő kölcsönzés(ek) meghosszabbítására: egy alkalommal 14 napra, legkésőbb a kölcsönzési idő lejárata előtt egy nappal. A kölcsönzés(ek) határidejének meghosszabbítása kérhető telefonon, honlapunkon keresztül, e-mailben vagy személyesen, amennyiben az adott dokumentum(ok)ra nincs előjegyzés.
Kölcsönzési határidő 31 nap.
Saját olvasójegyre egy alkalommal maximum 5 darab dokumentum kölcsönözhető.
Kölcsönözni csak érvényes olvasójegy bemutatásával lehet.
A dokumentum kölcsönzés szabályai:
felnőtteknek: 1000,- Ft
diákoknak és nyugdíjasoknak: 500,- Ft (a kedvezményre jogosító igazolvány bemutatásával)
Beiratkozási díj egy naptári évre:
Intézményünk a személyi adatok védelméről az idevonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik. Önálló keresettel nem rendelkező személyeknek egy jótálló kezességvállalása is szükséges.
külföldi állampolgárnak tartózkodási engedély, jótálló kezességvállalása
telefonszám, e-mail cím
személyigazolvány- vagy útlevélszám
lakcím (ideiglenes lakcím)
édesanyja neve
születési hely, idő
név
Beiratkozáshoz a következő személyes adatokat kell megadni, igazolni:
Intézményünk könyvtári állománya 2014. január 1-től minden kedves érdeklődő előtt nyitva áll. A Csokonai Kulturális Központ Könyvtárába bárki beíratkozhat, aki elfogadja és betartja a használati szabályzatban foglaltakat. A könyvtári tagság egy évre szól, és minden évben megújítható.

Dokumentum kölcsönzés